email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200
28.04.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní | autor: Mgr. G. Tlapová | Přečteno: 103x | Tisk

Latinská Amerika na cestě ke globální privatizaci vzdělávání

Education International minulý týden vydalo hlavní zprávu o výzkumu, který se týkal privatizace vzdělávání v Latinské Americe. Tuto zprávu s názvem Privatisation of Education in Latin America: Mapping policies, trends and trajectories napsali Antoni Verger, Mauro Moschetti a Clara Fontdevila z Autonomní univerzity v Barceloně. Fontdevila a Verger dostali v letošním roce cenu z prestižní Comparative International Education Society (CIES) za podobnou studii, která se týkala politické ekonomie světových vzdělávacích reforem.

Zpráva odhaluje, že v posledních desetiletích byla Latinská Amerika regionem s nejstálejším růstem privatizace ve vzdělávání. Tento region je hodný pozornosti nejen pro to, že má nejvyšší poměr přijatých žáků do soukromého vzdělávání na světě, ale také pro to, že vykazuje nejkonsistentnější růst soukromého vzdělávání. Stejný jev je patrný i na úrovni středního vzdělávání, kde Latinská Amerika společně se Subsaharskou Afrikou stojí v žebříčku na nejvyšší pozici v počtu žáků zapsaných do soukromých škol.

Přestože je tento fenomén takto rozvinutý, je mu v literatuře věnováno jen málo prostoru a je obtížné identifikovat přesný náhled na region kvůli jeho heterogenní povaze. Z tohoto pohledu je zmíněná studie obzvláště relevantní, neboť se autorům podařilo identifikovat typologii různých regionálních trajektorií vedoucích k privatizaci ve vzdělávání. Charakteristiky typologie se podařilo dosáhnout skrze vyčerpávající analýzu okolností, které vedly v posledních desetiletích k přijetí politik, které přejí privatizaci ve vzdělávání.

Uvedené příklady zahrnují potlačování základních práv na vzdělávání jakožto výsledek „svobody volby“, která je charakteristická pro privatizaci strukturálních reforem, které byly pozorovány v Chile, kde je podle výsledků OECD (OECD, 2014) jeden z nejnerovnějších vzdělávacích systémů na světě.  V Argentině bylo v letech 1940 – 1960 založeno dlouhodobé partnerství soukromého a veřejného sektoru, které preferovalo deregulaci soukromých škol.

Zpráva odhaluje skrze tyto a další příklady povahu, úskalí, varianty a konečně i „vytvořené“ atributy vlastní tomuto fenoménu v rámci politického kontextu každé jednotlivé země.  Velká diverzita přístupů, které jsou reprezentovány v těchto trajektoriích, odhaluje, že Latinská Amerika je regionem, který je jedinečný pro participaci v teoretické a sociální diskusi ohledně politické ekonomie a vzdělávacích reforem.

Fred van Leeuwen, Generální tajemník Education International, poznamenal: „Education International plně podporuje boj pro komercializaci ve vzdělávání ve všech jejích formách a chce zvýšit povědomí o nadnárodních aktérech, kteří podporují nejen komercializaci ve vzděláváním, ale také se snaží zavést filosofii volného trhu do veřejných systémů na všech úrovních. Následky těchto praktik jsou zřetelné v Chile, které má podle OECD nejnerovnější vzdělávací systém na světě.“

Celá zpráva může být stažena z následujícího odkazu: Privatisation of Education in Latin America: Mapping policies, trends and trajectories. Verger T., Moschetti M. & Fontdevila C. (Autonomous University of Barcelona, 2017)

Do systému vložil: Pečenka Petr

  Foto k článku

  Další články z rubriky: ČMOS PŠ

  Datum TitulekPodrubrika     
  21.05.2017 Dotazníkové šetření k inkluziCentrální    
  18.05.2017 Týdeník Školství č. 20Týdeník Školství   
  10.05.2017 Výsledky PISA 2015 - komentář EIMezinárodní    
  10.05.2017 Týdeník Školství č. 19Týdeník Školství   
  03.05.2017 Týdeník Školství č. 18Týdeník Školství   
  28.04.2017 Latinská Amerika na cestě ke globální privatizaci vzděláváníMezinárodní    
  26.04.2017 Jednání zástupců odborových svazů ROPO s premiéremCentrální    
  26.04.2017 Týdeník Školství č. 17Týdeník Školství   
  19.04.2017 Týdeník Školství č. 15-16Týdeník Školství   
  06.04.2017 E-ZpravodajCentrální    
  05.04.2017 Týdeník Školství č. 14Týdeník Školství   
  04.04.2017 Olomouc - Seminář pro předsedy ZOOSRegionální    
  03.04.2017 Neobsazené základny EXOD 2017EXOD    
  02.04.2017 Týdeník Školství č. 13Týdeník Školství   
  28.03.2017 Den učitelů - významný den v kalendáři ČRCentrální    
  23.03.2017Zpráva Komise EU o ČRMezinárodní   
  22.03.2017 ČMOS PŠ pořádá semináře pro předsedy ZOOSCentrální    
  22.03.2017 Týdeník Školství č. 12Týdeník Školství   
  15.03.2017 Týdeník Školství č. 11Týdeník Školství   
  08.03.2017 Týdeník Školství č. 10Týdeník Školství   

  Zpravodajství OS - poslední články

  21.05.2017 | ČMOS PŠ
  Dotazníkové šetření k inkluzi
  Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost...
  18.05.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 20
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 20 vychází 17. května 2017. Školství doplatí na absurdní politické divadlo.
  10.05.2017 | ČMOS PŠ
  Výsledky PISA 2015 - komentář EI
  Výsledky zprávy PISA 2015 jistě přináší nové pohledy na spokojenost studentů. Pocit sounáležitosti se...
  10.05.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 19
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 19 vychází 10. května 2017. Zápisy v novém termínu na odkladech nic nemění.
  03.05.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 18
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 18 vychází 3. května 2017.Kde jsou největší problémy současného vzdělávání?
  28.04.2017 | Otázky a odpovědi
  Odvolání metodika prevence