email: cmos.skolstvi@cmkos.cz, tel: +420 234 130 200
28.04.2017 | ČMOS PŠ | Mezinárodní | autor: Mgr. G. Tlapová | Přečteno: 197x | Tisk

Latinská Amerika na cestě ke globální privatizaci vzdělávání

Education International minulý týden vydalo hlavní zprávu o výzkumu, který se týkal privatizace vzdělávání v Latinské Americe. Tuto zprávu s názvem Privatisation of Education in Latin America: Mapping policies, trends and trajectories napsali Antoni Verger, Mauro Moschetti a Clara Fontdevila z Autonomní univerzity v Barceloně. Fontdevila a Verger dostali v letošním roce cenu z prestižní Comparative International Education Society (CIES) za podobnou studii, která se týkala politické ekonomie světových vzdělávacích reforem.

Zpráva odhaluje, že v posledních desetiletích byla Latinská Amerika regionem s nejstálejším růstem privatizace ve vzdělávání. Tento region je hodný pozornosti nejen pro to, že má nejvyšší poměr přijatých žáků do soukromého vzdělávání na světě, ale také pro to, že vykazuje nejkonsistentnější růst soukromého vzdělávání. Stejný jev je patrný i na úrovni středního vzdělávání, kde Latinská Amerika společně se Subsaharskou Afrikou stojí v žebříčku na nejvyšší pozici v počtu žáků zapsaných do soukromých škol.

Přestože je tento fenomén takto rozvinutý, je mu v literatuře věnováno jen málo prostoru a je obtížné identifikovat přesný náhled na region kvůli jeho heterogenní povaze. Z tohoto pohledu je zmíněná studie obzvláště relevantní, neboť se autorům podařilo identifikovat typologii různých regionálních trajektorií vedoucích k privatizaci ve vzdělávání. Charakteristiky typologie se podařilo dosáhnout skrze vyčerpávající analýzu okolností, které vedly v posledních desetiletích k přijetí politik, které přejí privatizaci ve vzdělávání.

Uvedené příklady zahrnují potlačování základních práv na vzdělávání jakožto výsledek „svobody volby“, která je charakteristická pro privatizaci strukturálních reforem, které byly pozorovány v Chile, kde je podle výsledků OECD (OECD, 2014) jeden z nejnerovnějších vzdělávacích systémů na světě.  V Argentině bylo v letech 1940 – 1960 založeno dlouhodobé partnerství soukromého a veřejného sektoru, které preferovalo deregulaci soukromých škol.

Zpráva odhaluje skrze tyto a další příklady povahu, úskalí, varianty a konečně i „vytvořené“ atributy vlastní tomuto fenoménu v rámci politického kontextu každé jednotlivé země.  Velká diverzita přístupů, které jsou reprezentovány v těchto trajektoriích, odhaluje, že Latinská Amerika je regionem, který je jedinečný pro participaci v teoretické a sociální diskusi ohledně politické ekonomie a vzdělávacích reforem.

Fred van Leeuwen, Generální tajemník Education International, poznamenal: „Education International plně podporuje boj pro komercializaci ve vzdělávání ve všech jejích formách a chce zvýšit povědomí o nadnárodních aktérech, kteří podporují nejen komercializaci ve vzděláváním, ale také se snaží zavést filosofii volného trhu do veřejných systémů na všech úrovních. Následky těchto praktik jsou zřetelné v Chile, které má podle OECD nejnerovnější vzdělávací systém na světě.“

Celá zpráva může být stažena z následujícího odkazu: Privatisation of Education in Latin America: Mapping policies, trends and trajectories. Verger T., Moschetti M. & Fontdevila C. (Autonomous University of Barcelona, 2017)

Do systému vložil: Pečenka Petr

  Foto k článku

  Další články z rubriky: ČMOS PŠ

  Datum TitulekPodrubrika     
  27.06.2017  Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)Centrální    
  22.06.2017 Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018Centrální    
  21.06.2017 Týdeník Školství č. 25Týdeník Školství   
  19.06.2017 Last minute EXOD 2017EXOD    
  15.06.2017 Týdeník Školství č. 24Týdeník Školství   
  14.06.2017Platové podmínky nepedagogických pracovníků se zlepšíCentrální   
  13.06.2017 Publikace OECD: PISA 2015 Results (Volume IV) Students Financial LiteracyMezinárodní    
  07.06.2017 Finanční prostředky na zvyšování platů v nedohlednu?#KonecLevnychUcitelu    
  07.06.2017 Seminář – změna financování regionálního školstvíCentrální    
  07.06.2017 Týdeník Školství č. 23Týdeník Školství   
  06.06.2017 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionůMezinárodní    
  01.06.2017 Týdeník Školství č. 22Týdeník Školství   
  30.05.2017 Týdeník Školství č. 21Týdeník Školství   
  21.05.2017 Dotazníkové šetření k inkluziCentrální    
  18.05.2017 Týdeník Školství č. 20Týdeník Školství   
  10.05.2017 Výsledky PISA 2015 - komentář EIMezinárodní    
  10.05.2017 Týdeník Školství č. 19Týdeník Školství   
  03.05.2017 Týdeník Školství č. 18Týdeník Školství   
  28.04.2017 Latinská Amerika na cestě ke globální privatizaci vzděláváníMezinárodní    
  26.04.2017 Jednání zástupců odborových svazů ROPO s premiéremCentrální    

  Zpravodajství OS - poslední články

  27.06.2017 | ČMOS PŠ
  Zasedání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita)
  V pondělí 26. června proběhlo jednání pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje – školská...
  26.06.2017 | Ostatní
  Zemřel exministr školství Eduard Zeman
  V neděli zemřel někdejší ministr školství Eduard Zeman. Působil ve vládě premiéra Miloše Zemana.
  22.06.2017 | ČMOS PŠ
  Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018
  Dne 21. června 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy...
  21.06.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 25
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 25 vychází 21. června 2017. Odbory se soustředí na zvýšení školského rozpočtu.
  19.06.2017 | ČMOS PŠ
  Last minute EXOD 2017
  Nabízíme poslední volná místa...
  15.06.2017 | ČMOS PŠ
  Týdeník Školství č. 24
  Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 24 vychází 14. června 2017. Školství kritizuje a znevažuje mnoho lidí bez znalostí...