Informace ke stávkové pohotovosti

V přílohách ke stažení níže naleznete:

– informační dopis předsedy svazu
– výklad stávkové pohotovosti

– právní výklad stávky a její organizace.

Žádáme Vás, abyste s informacemi seznámili i Vaše kolegy.

Budete-li mít dotazy, můžete se také obrátit na svého předsedu OROS.