8. sjezd Education International

Ve dnech 23. 7. – 26. 7. 2019 proběhl 8.sjezd Education International, jejímž členem je i ČMOS PŠ. V rámci sjezdu byla přijata řada rezolucí a byl schválen i nový text základních dokumentů Education International.

Přijaté rezoluce jsou dostupné na webu v odkazu https://ei-ie.org/en/resolutions/resolutions.

Text přijatých stanov a konstituce je též dostupný na webu https://ei-ie.org/en/resolutions/constitution.