Aktiv vedoucích EXOD pod sv. Hostýnem

První říjnový víkend se sešli na pomezí úrodné Hané a valašských Hostýnských vrchů vedoucí celostátních základen EXOD, neboť jejich pravidelný výjezdní aktiv hostila právě Bystřice pod Hostýnem. Toto menší malebné městečko pod majestátným vrchem Hostýnem je známé svojí továrnou na výrobu ohýbaného nábytku a také jedinou střední školou, která vychovává dorost pro nábytkářskou firmu TON. Právě na jejím internátě se odehrávala pracovní jednání a hodnocení letošního 66. ročníku celostátních základen EXOD spolu s akreditovaným vzdělávacím programem.

První říjnový víkend se sešli na pomezí úrodné Hané a valašských Hostýnských vrchů vedoucí celostátních základen EXOD, neboť jejich pravidelný výjezdní aktiv hostila právě Bystřice pod Hostýnem. Toto menší malebné městečko pod majestátným vrchem Hostýnem je známé svojí továrnou na výrobu ohýbaného nábytku a také jedinou střední školou, která vychovává dorost pro nábytkářskou firmu TON. Právě na jejím internátě se odehrávala pracovní jednání a hodnocení letošního 66. ročníku celostátních základen EXOD spolu s akreditovaným vzdělávacím programem.                      

I když při pátečním odpoledním příjezdu se dramaticky honily černé mraky, celé naše jednání probíhalo v přátelské atmosféře a pracovním duchu. Opět jsme mohli konstatovat dobrou přípravu i organizaci všech celostátních základen, pozitivní hodnocení připravených programů a kladné ohlasy účastníků na všech dvaatřiceti zrealizovaných základnách v Čechách a na Slovensku. Vzhledem k tomu, že bylo realizováno o 2 základny méně než v loňském roce, zůstává celkový počet účastníků (1108) vlastně na stejné úrovni, stejně tak i počet odborářů (193), kteří se základen účastnili. Na druhé straně pokračoval každoroční mírný nárůst slovenských odborářů, letos jejich počet dosáhl téměř 200 osob. Hodnocení jsme také podrobili dvouleté akreditované vzdělávání učitelů, které letos absolvovalo 6 % účastníků tj. 67 pedagogů. Bohužel má vzdělávání s Exodem stále ještě malou propagaci ve školách a chybí tudíž větší informovanost pedagogů o této možnosti jejich dalšího vzdělávání. Protože na jaře příštího roku vyprší udělená akreditace, účastníci aktivu pověřili komisi EXOD k vypracování nové žádosti o její prodloužení.

Sobotní ráno se probudilo do uplakaného deštivého počasí, takže dopolední prohlídka Bystřice se proměnila v deštníkový pochod. Seznámili jsme se mimo jiné s historickou budovou zámku, která skrývá výstavní prostory místní keramiky, ale hlavně expozici všech modelů ohýbaných židlí Thonet. Na instruktážním videu jsme pak mohli vidět, jak tyto štíhlé krásky vznikají. Potom následoval výjezd autobusem na vrchol Hostýna, který je korunován třetím nejvýznamnějším poutním místem na Moravě, barokní bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, křížovou cestou známého architekta Dušana Jurkoviče i pramenem léčivé vody, pro který se sv. Hostýnu někdy říká Moravské Lurdy. Další naše autobusové putování směřovalo za židovskými památkami Holešova. Velký židovský hřbitov z 16. století s hojně navštěvovaným náhrobkem rabína Šacha, jehož filozofické a náboženské spisy jsou dodnes pro židovskou obec nejvýznamnějšími studijními texty. Měli jsme pak jedinečnou možnost vidět je ve studovně krásně opravené synagogy tzv. polského typu, která se v Holešově dochovala,téměř v původním stavu a je tak celoevropským unikátem.

Závěrečný společný večer proběhl v srdečném přátelském duchu, kdy jsme si navzájem vyměňovali letošní zkušenosti z jednotlivých základen, nechybělo ani vyprávění veselých , někdy až kuriózních zážitků s některými účastníky základen. Velký dík pak směřoval k našemu hostiteli Karlu Zahradníkovi, který se o nás vzorně staral, vše pečlivě naplánoval a především nás poutavým odborným slovem provázel po celou sobotu. I když jsme pevně nedomluvili, který region či město bude příští rok hostit náš tradiční výjezdní aktiv vedoucích EZ, víme jen, že to bude v Čechách a že už se na něj moc zase těšíme!

Dr. Jiří Michal