Aktuální informace z vyjednávání o platech

Poslední jednání delegace za ROPO s premiérem, vedení OS s odbornými náměstky MŠMT a MF proběhla 9. června, 21. června a 25. června 2018.

Na všech jednáních bylo potvrzeno ve státním rozpočtu na rok 2019:

  • navýšení platů pedagogů 13,5 mld. Kč (15 %)
  • nárůst platů nepedagogů 1,2 mld. Kč (6 %)
  • společné vzdělávání, odhad dalšího nárůstu nákladů 2,2 mld Kč
  • personální podpora speciálního školství 800 mil. Kč + 100 mil. Kč na učební pomůcky
  • dopady růstu výkonů 1,37 mld. Kč
  • dopad zvýšení platů na soukromé a církevní školy 785 mil. Kč

Připravené finanční prostředky na pokrytí dopadů reformy financování (postupný náběh):

  • rozšíření provozu MŠ včetně překryvu 2,5 hodin ve třídě 1,8 mld. Kč
  • dopady PHmax v ZŠ a SŠ od 1. 9. 2019 700 mil. Kč
  • vyrovnání mezikrajových rozdílů v reformě financování RgŠ (zatím není vyjasněno)

O požadavcích na navýšení pro nepedagogické pracovníky nad 6 % budeme jednat dále. Předběžně je potvrzeno jednání s ministrem školství R. Plagou a poradci premiéra A.Babiše. Další kolo vyjednávání s premiérem A. Babišem je stanoveno na 9. července 2018 dopoledne, odpoledne pak bude zasedat Rada hospodářské a sociální dohody. Na programu bude návrh státního rozpočtu na rok 2019 a vládní prohlášení nové vlády. O výsledcích Vás budeme průběžně informovat.

F. Dobšík