Čerpání příspěvku z FKSP na rekreaci v roce 2020

Příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP, který byl poskytnutý v letošním roce a v souvislosti s opatřeními v souvislosti s COVID-19 se rekreace neuskuteční, se nevrací pouze v případě, že byl cestovní agenturou jako kompenzace poskytnutý voucher uplatnitelný v příštím roce na rekreaci, respektive v době, kdy bude možné volně cestovat. Voucher je v tomto případě považován za zaplacenou rekreaci s příspěvkem letošního roku.

Pokud jsou vráceny finanční prostředky za rekreaci, která se neuskutečnila, byť byl stržen storno poplatek, příspěvek z fondu musí zaměstnanec vrátit na účet fondu. Stejně se postupuje i v případě dětských rekreací.