ČMOS PŠ podpořil petici, kterou předložila Řecká federace učitelů základních škol (D.O.E.)

V únoru 2019 ČMOS PŠ podpořil petici č. 0580/2018, kterou předložil Athanasios Kikinis z Řecké federace učitelů základních škol (D.O.E.), ve věci pracovních smluv na dobu určitou pro učitele základních škol v Řecku.

Předkladatel petice tvrdí, že řecká vláda již mnoho let není schopna zaměstnávat stálé zaměstnance, kteří by uspokojovali trvalé funkční potřeby primárního vzdělávání, a místo toho zaměstnává suplující učitele na základě pracovních smluv na dobu určitou, aniž by jim poskytovala odpovídající sociální ochranu. Dále tvrdí, že předpisy, které jsou pravidelně zaváděny ve vztahu k náboru stálých zaměstnanců, nebyly provedeny. Tato situace trvá již několik let, přičemž poslední nábor proběhl v roce 2008. V důsledku toho jsou v současnosti desítky tisíc suplujících učitelů zaměstnány opakovaně na smlouvy na dobu určitou, a to již déle než 15 let. Předkladatel se domnívá, že řecká vláda porušuje směrnici 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi EKOS, UNICE a CEEP a také směrnici 91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.