Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

Připomínkové řízení: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023

Vážené kolegyně a kolegové,

v rámci mezirezortního připomínkového řízení Vám v příloze článku zasíláme materiál Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023.

Připomínky zasílejte prosím v elektronické podobě na adresu sekretariátu (cmos.skolstvi@cmkos.cz) nejdéle do pátku 22. března 2019.

Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ