Dopis pro ředitele ke stávce

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

průběh jednání o realizaci navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020 a jeho vyústění nenaplnil náš požadavek. ČMOS pracovníků školství vyhlásil na středu 6. 11. 2019 jednodenní stávku. V příloze Vám posílám dopis předsedy profesní sekce vedoucích pracovníků, kde jsou popsány všechny důvody, které nás k vyhlášení vedly.

Podle posledního návrhu ministra Plagy se mají platové tarify pedagogů zvýšit ve všech platových třídách a stupních o 8 %. Jde o překvapivé řešení zcela negující dosavadní průběh jednání zástupců vlády a sociálních partnerů a očekávání školských odborů i zástupců asociací ředitelů škol. Původní návrh ministra školství R. Plagy zvýšit jednotně všechny platové tarify o 2 700 Kč byl označen odbory i zástupci zaměstnavatelů za nepřijatelný. Z návrhu ministra na zvýšení tarifů o 8 % vyplývá, že toto zvýšení o 8 % by bylo přínosné pro velmi malou část pedagogických pracovníků (reálně pouze u 7 tarifních sazeb ze 70). Tento přístup považujeme za naprosto neobvyklý, zarážející a vyvolávající otázku, v čem že tedy spočívá priorita školství. Přitom prostor pro řešení a nalezení kompromisu existoval.

Žádáme Vás proto o konstruktivní přístup a o předání výzvy vašim zaměstnancům.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ