Dopis ředitelům škol

o současném stavu vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020.