FKSP a brýle

Čerpání FKSP na dioptrické brýle...

Otázka: Je možné po novele zákona o daních z příjmu s FKSP přispívat na dioptrické brýle?

Odpověď:

Od daně z příjmu jsou v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmu),  osvobozeny masáže, které jsou poskytované jako pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, od maséra, který je  zapsán v národním registru zdravotnických služeb.

Výčet plnění, které je možné z FKSP čerpat je definován výlučně ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Změnou úpravy zákona o daních z příjmu tedy nedochází k rozšíření možností čerpání z FKSP.

Na dioptrické brýle je z FKSP možné čerpat jen příspěvek, u kterého není věcné plnění definováno, a to je dar (§ 14 vyhlášky). Z ostatních způsobů čerpání upravených vyhláškou na dioptrické brýle čerpat nelze.

Mgr. M. Kaplán