Aktuální situaci ve školství řešili na třídenním semináři v Pardubickém kraji

Letošní ročník akce měl mezinárodní punc,  semináře se totiž zúčastnila slovenská delegace z Prešovského kraje v čele s předsedou Rady OZ PŠaV SŠ a Z východosl.regiónu Lubošem Kvašňákem.

V rámci čtvrtečního programu prezentovala aktuální informace předsedkyně Krajské rady odborového svazu Pardubického kraje Hana Štusáková a také místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová. Vystoupení předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly patřilo páteční dopoledne, během kterého se uskutečnilo také setkání s pracovníky odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje vedené radním pro školství panem Bohumilem Bernáškem. Během odpoledních seminářů došlo na prezentaci výzev v podání Milady Pelajové, ministerského rady MPSV. Se změnami ve financování regionálního školství poté seznámil přítomné náměstek MŠMT Václav Pícl a na oblast financování škol byl zaměřen příspěvek předsedkyně Krajské rady odborového svazu Královéhradeckého kraje Markéty Cermanové.

Závěrečný den semináře byl věnován v současnosti velmi sledované oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Se svým příspěvkem vystoupil svazový inspektor BOZP Miroslav Werlik. Závěr třídenního setkání pak patřil Michalu Nerudovi, právníkovi naší krajské rady odborového svazu pracovníků školství Pardubického kraje.

Hana Štusáková, předsedkyně KROS PŠ Pardubického kraje