Mezinárodní summit učitelské profese, ISTP 2019

International Summit on the Teaching Profession

Helsinky, 14.-15. 3. 2019

Summit umožňuje setkání ministrů školství jednotlivých zemí, zástupců odborů a specialistů na vzdělávání, aby společně debatovali o vzdělávacích politikách, možných reformách a podobách různých systémů školství.

Tento rok byl summit uspořádán pod záštitou Ministerstva školství a kultury Finska, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a mezinárodní organizace Education International (EI). Českou republiku   zastupovali  náměstek ministra Václav Velčovský,  profesor Stanislav Štech a za  ČMOS pracovníků ve školství Gabriela Tlapová a František Dobšík.„Jednání na této úrovni a jeho výsledky beru jako potvrzení závazků vlády obsažené v programovém prohlášení vlády,“ řekl po konferenci předseda ČMOS PŠ.

Hlavním mottem letošního summitu bylo „Budoucnost učení a vzdělávání“. Diskuse a jednání summitu byly rozděleny do třech podtémat:

  1. Společné vedení. Téma rozebíralo možnosti přístupu k vedení škol, opatření, která mohou vést k posílení strategického vedení škol, možnosti spolupráce v této oblasti a výzvy, kterým otázka vedení škol čelí.
  2. Budování silných základů skrze inovativní pedagogické přístupy a strategie. Poprvé v historii ISTP se pozornost zaměřila i na předškolní vzdělávání a výchovu. Diskuse rozebírala možnosti inovativních metod a pedagogických přístupů, které mohou přispět k procesu vzdělávání a rozvoje dětí.
  3. Směrem k udržitelným školám. Diskutovalo se o udržitelnosti škol a systémů školství v širokém slova smyslu. Udržitelnost učitelské profese s ohledem na nízkou atraktivitu povolání, stárnutí učitelské populace a otázku nízkého platového ohodnocení učitelů a prostředky k jeho zvyšování zmínil v rámci debaty ve svém příspěvku i předseda ČMOS PŠ  F. Dobšík.

Zapsala G. Tlapová