Podzimní aktiv vedoucích celostátních základen EXOD 2018

Rok s rokem se sešel a o víkendu 12. – 14. října se sešli na svém každoročním aktivu i vedoucí celostátních základen EXOD. Milým a vlídným hostitelem se stala Horní Bříza s paní Jiřkou Karlovcovou, předsedkyní ZOOS ZŠ Dolní Bělá a dlouholetou vedoucí základny Severní Plzeňsko.

Jako obvykle aktiv zahájilo v pátek večerní jednání, kde se hodnotil právě končící tak trochu jubilejní 65. ročník celostátních základen EXOD: pro rok 2018 jich bylo organizátory připraveno celkem 38 (40 turnusů), skutečně proběhlo 34 základen (36 turnusů), neboť pro malý počet zájemců byly zrušeny 4 základny. Celkem se všech základen zúčastnilo téměř 1200 osob, z toho skoro čtvrtinu tvořili členové odborového svazu a necelých 200 účastníků přijelo ze Slovenska. Tak jako v minulých letech ze zaslaných hodnocení účastníků zaznívala opět velká chvála programů a vedoucích základen, vyzdviženo bylo především jejich empatické vystupování, obrovské znalosti daného regionu a ochota vyhovět všem přáním jednotlivých účastníků. Klobouk dolů před všemi – účastníky i vedoucími, neboť i v letošním horkém počasí chodili, poznávali, nic z připravených programů nevypustili.

Letos nově mohla komise EXOD vyhodnotit i první pilotní ročník akreditovaného vzdělávacího programu „Poznávání regionů České republiky a Slovenska s Exodem“, který je určen pedagogům v aktivním věku.  Jeho absolventům bylo následně vydáno osvědčení, které mohou uplatnit u svého zaměstnavatele v rámci plnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Pro všechny bylo určitě milým překvapením, že již v 1. ročníku tuto možnost využilo 78 učitelů a DVPP proběhlo na 22 základnách. Jednotliví vedoucí základen se podělili o své zkušenosti, postřehy a mnozí uváděli i nové náměty a vylepšení pro další ročník vzdělávání v rámci základen pro rok 2019.

V sobotu pak už čekala na všech 30 účastníků ochutnávka základny Severní Plzeňsko: zámek Manětín, velmi zchátralý kostel Luková s neobvyklou výzdobou interiéru - sedícími i stojícími sádrovými sochami duchů původních obyvatel (věřících), kde byla zahájena rekonstrukce a současně se otevřela diskuse, nakolik se tím vytratí ona nepopsatelná jedinečná atmosféra. Přejme všem, aby měli šťastnou ruku a genius loci kostela sv. Jiří byl zachován i pro příští generace.

Návštěva rozsáhlého barokního areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasech ohromila nás všechny a to nejen nádherně restaurovaným vznešeným prostorem ambitových chodeb i přilehlých kaplí, ale i skutečností, že se podařilo v bažinaté půdě vyřešit pomocí dubových pylonů základy tak mohutné stavby. Obdiv samozřejmě patřil nejen genialitě obou stavitelů J. Santiniho a K. I. Dientzenhofera, ale i všudypřítomné nádherné freskové výzdobě.

A na závěr ještě Mariánská Týnice – rozsáhlý areál tvoří barokní kostel Zvěstování Panny Marie, ambit a probošství, původně poutní místo je nyní sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska.

Večerní společné posezení pak otevřelo prostor pro další neformální a čilou diskusi, vzpomínání, poděkování hostitelce za nádherný den a bohatý pečlivě připravený program. Pak už jen rozloučení a odjezd domů s vědomím, že sice aktiv 2018 skončil, ale již za chvíli se bude připravovat aktiv 2019, tentokrát na Moravě v Bystřici pod Hostýnem.

Autor: Mgr. E. Šašková