Tisková zpráva ČMOS pracovníků školství – 10. 1. 2019

Čeští učitelé za třetinové platy naučí stejně, jako jejich zahraniční kolegové

Školské odbory od roku 2016, kdy zahájily kampaň Konec levných učitelů, významně ovlivnily růst platů ve školství.

V letech 2016 až 2018 se zvýšily platy o téměř sedm tisíc tři sta korun a letos to bude historické navýšení o více než pět tisíc. Je třeba ocenit vstřícný přístup současné koaliční vlády a věříme, že tento trend udrží i v roce 2020. Bude se určitě moci opírat o podporu parlamentních stran - všechny přece ve svých programových dokumentech deklarují prioritu školství. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství požaduje pro rok 2020 navýšení platů o 15 procent.

  • Proč?

Proces konvergence, tedy přibližování se vyspělé Evropě, musí vzhledem k nezbytném nástupu vzdělanostní ekonomiky postupovat hlavně v oblasti podmínek pro vzdělávání. Z následujících přehledů je patrné, že v přepočtu na paritu kupní síly jsou platy učitelů u nás vůči Rakousku a Německu stále velmi nízké. Pokud bychom se chtěli přiblížit například Rakousku, bylo by nutno každoročně přidávat 15 procent po osm let za sebou.

Velmi zajímavé je i srovnání ČR se zeměmi, které dosahují při mezinárodních hodnoceních v přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti obdobného počtu bodů. Český učitel je v úrovni toho, co naučí, zcela srovnatelný s kolegy z vyspělých zemí EU. Jeho plat však není.

František Dobšík,
předseda Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství

Předpoklad nárůstu mezd v ČR a platů pedagogických pracovníků v RgŠ
 

(Výchozí údaje: skutečnost 2017, odhad MŠMT pro rok 2018; predikce MF)
Mzdy ČR celkem
                 
                       
          2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nárůst % oproti předchozímu roku           4,2 7 8,6 7,5 5,3 4,9
Nárůst Kč           1 108 1 929 2 536 2 400 1 830 1 770
Dosažená průměrná mzda         26 467 27 575 29 504 32 040 34 440 36 270 38 040
                       
                       
RgŠ pedagogičtí pracovníci                
                       
Nárůst % oproti předchozímu roku     5,2 6,5 12,34 15 15 10,1
Dosažený průměrný plat     26 987 28 384 30 228 33 958 39 052 44 910 49 450
Nárůst Kč           1 397 1 844 3 942 5 094 5 858 4 540
                       
                       
Relace k průměrné mzdě v ČR (= 100 %) 102 102,9 102,5 106 113,4 123,8 130

 

Platy v EUR přepočtené na paritu kupní síly
         
učitelé začínající po 10 letech po 15 letech maximum
         
Česko 15325 16290 17020 20134
Německo 49831 57516 60246 65431
Rakousko 31702 36843 41215 61578
Slovensko 11711 14060 16463 17750
Polsko 12091 16219 19805 20645

Zdroj: Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17, Eurydice

 

 

Odhad dosažení úrovně platu učitele v Rakousku 
 
učitelé začínající po 10 letech po 15 letech maximum
         
Česko 15325 16290 17020 20134
Rakousko 31702 36843 41215 61578
         
1. rok (+ 15%) 17624 18734 19573 23154
2. rok (+ 15 %) 20267 21544 22509 26627
3. rok (+ 15 %) 23307 24775 25885 30621
4. rok (+ 15 %) 26804 28491 29768 35214
5. rok (+ 15 %) 30824 32765 34233 40497
6. rok (+ 15 %) 35448 37680 39368 46571
         

8. rok (+ 15 %)

      61590

Přepořet ze zdroje: Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2016/17, Eurydice

 

 

Poznámka: Jsou porovnávány roční příjmy

Poznámka: Jsou porovnávány roční příjmy