Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

V příloze článku naleznete hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

Cíle jsou definovány následovně:

  1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život;
  2. Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání;

Čtyři strategické linie představují následující:

  1. proměna obsahu a způsobu vzdělávání;
  2. podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání;
  3. zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce;
  4. zvýšení financování a zajištění jeho stability.

 

Do 9. 12. můžete zasílat připomínky na sekretariát ČMOS PŠ cmos.skolstvi@cmkos.cz