I učitelé se musí učit

Skočilo letošní parné léto. Jako vždy také rychle utekly prázdniny i první ročník akreditovaného vzdělávání učitelů na základnách EXOD. Výuka zde neprobíhala tradičně ve třídách a v lavicích ve škole, ale v přírodě, na turistických chodnících, v historických a technických památkách, ve starobylých i moderních městech, na zajímavých a atraktivních místech našich regionů i v zahraničí.

Pedagogové nevyslechli jenom přednášky s výkladem látky, ale účastnili se odborných exkurzí, prohlídek, názorných ukázek, sami si prakticky vyzkoušeli a procvičili získané znalosti a dovednosti, které mohou bezezbytku aplikovat ve výuce ve škole před svými žáky. Letošního vzdělávání EXOD se celkem zúčastnilo 78 učitelů ze všech typů a stupňů škol. Ano, i učitelé se musí učit.

Myslíte, že existují ředitelé škol, kteří nenutí své pedagogy k dalšímu vzdělávání, kteří nechtějí, abyste se sebevzdělávali a zdokonalovali? Určitě ne! Skoro povinností každého učitele je na sobě pracovat, doplňovat a rozšiřovat své odborné rozhledy i znalosti své aprobace. Je jasné, že většina lidí přistupuje k problému cestou nejmenšího odporu. Myslíte proto, že stačí jen „odsedět“ několik hodin v učebně u počítače a že vám to dá vedle nezbytného „papíru“ i adekvátní znalosti? Sami víte, že existuje řada institucí, které mají akreditované vzdělávací programy různé délky, různé kvality, ale vždy za nemalou úplatu. Nyní se vám však nabízí nová alternativa, nový způsob sebevzdělávání prostřednictvím již zavedeného a roky prověřeného pobytu na exkurzních základnách EXOD.

Ruku na srdce, kdo z dnešních aktivních pedagogických pracovníků ještě zná více jak šest desítek let trvající EXOD? Bohužel, jen málokdo. Přitom spojení tuzemské rekreace i s rodinnými příslušníky a vzdělávací aktivity na základnách EXOD je ideální. To mají zažito většinou jen „starší“ ročníky kantorů, kteří se na akce EXOD, letos celkem 1166 osob, každoročně vracejí jako na lacinou dovolenou a setkání s přáteli. Tito senioři jsou však trochu odříznuti od svých škol a tak informace o Exodu zapadne. Škoda, že propagace Exodu nepadne, hlavně u mladých a aktivních učitelů, na úrodnou půdu, neboť ti své zájmy a aktivity směřují prozatím jinam. Přitom cílovou skupinou akreditovaného vzdělávacího programu EXOD jsou právě oni.

Jak nejlépe poznat regiony naší republiky, když ne s Exodem? Je to jednoduché. Stačí podat přihlášku na základnu EXOD a ke vzdělávání, zaplatit účastnický poplatek za týdenní pobyt na základně (ubytování, strava, doprava, pojištění atd., ne za vzdělávání), aktivně se účastnit celého připraveného programu základny, na závěrečné besedě absolvovat hodnotící pohovor a následně získané „Osvědčení absolventa akreditovaného vzdělávacího programu EXOD“ odevzdat ředitelství školy. Navíc můžete požádat na celou vzdělávací akci o příspěvek z prostředků školy nebo FKSP. Doufáme jen, že po úspěšném absolvování celého studijního pobytu na základně EXOD budete předávat pozitivní zkušenosti svým kolegům a přátelům. Bližší informace o činnosti EXOD, vzdělávání i ČMOS pracovníků školství můžete získat na webu odborového svazu https://www.skolskeodbory.cz/exod.

Dr. Jiří Michal