Informace vedení svazu z jednání školské tripartity

V příloze naleznete informaci vedení svazu z jednání školské tripartity, která se konala v úterý 3. 9. 2019. Přiloženy jsou i 2 přílohy – Návrh rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2020 a Výsledky v odměňování v RgŠ za 1. pol. 2019.