Informace z jednání MŠMT a zástupců krajů

Ve středu 11. 4. se uskutečnilo pracovní setkání zástupců krajů, krajských úřadů a představitelů MŠMT v Praze. Tuto poradu inicioval i ČMOS PŠ a hlavní téma bylo „Rozpis rozpočtu regionálního školství v roce 2018“.

Jednání zahájil ministr R. Plaga, jenž shrnul důvody setkání:

  • Krácení rozpisu rozpočtu pro rok 2018 o 1,2 mld Kč
  • Vyčíslení potřeb na speciální školství
  • Přistoupení krajů k rozpisu rozpočtu za rok 2018
  • Připomněl – možnost tvoření rezervy 3,1 % z normativního rozpočtu KÚ pro rok 2018 oproti 2,8 % v roce 2017
  • Úprava vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
  • Avizovaný deficit 2,5 mld Kč v regionálním školství – podklad zaslaný Asociací krajů ČR.

Jednotliví zástupci krajů se vyjádřili k výši procenta vytvořené rezervy v roce 2017 a 2018:

  • k úrovni rozpočtované nenárokové složky platu v hlavních segmentech RgŠ 2018 a ve srovnání s rokem 2017
  • k problematice financování speciálního školství
  • k identifikaci kritických míst rozpisu rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení v roce 2018 a návrh na jejich řešení.

Představitelé MŠMT v závěru setkání konstatovali, že každý kraj má jiný problém a potřebuje jiné řešení, musí se najít společný jmenovatel, aby bylo možné získat ještě v roce 2018 dodatečné prostředky pro RgŠ. Pro argumentaci a na podporu dodatečného navýšení prostředků MŠMT zpracuje rozbor 1,2 mld krácení republikových normativů a dále data o podfinancovaném speciálním školství. O tyto podpůrné informace požádalo MŠMT jednotlivé kraje do 27. 4. 2018.

Vedení OS zápis z porady zaslalo na jednotlivé oblastní rady a požádalo představitele krajských rad, aby závěry z porady projednali s příslušnými odbory školství krajských úřadů. Na základě těchto jednání budeme pokračovat ve vyjednávání s ministerstvem školství a podpoříme dodatečné navýšení finančních prostředků RgŠ v roce 2018.

vedení odborového svazu