Informace z porady ekonomů odborů školství KÚ a ekonomické sekce MŠMT

Členové vedení odborového svazu se zúčastnili porady na ministerstvu školství. Jednání řídila Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a části porady se zúčastnil i ministr školství Stanislav Štech.

Mimo jiné se rozebíral rozvojový program financování zvýšených tarifních platů od 1. 11. pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Zástupci krajů konstatovali, že finanční prostředky pokryli školám z rezervy a žádná opatření (snižování nenárokových složek platu) není potřeba ze strany ředitelů do konce roku 2017 realizovat.

Vyjádření ministerstva školství (viz níže) je v kontrastu s některými zprávami typu jako „Štech ukradl učitelům část platu“. V médiích jsem se vyjádřil, že přístup ministerstva financí při rozepisování nepovažuji za správný, ale jednání probíhala v září a v časovém  tlaku. O výši dotace na staré výkazy rozhodl ministr financí Pilný.  Vydávat poplašné zprávy jako Pedagogická komora, není charakterem ani cílem odborové práce. ČMOS PŠ situaci sledoval, jednal s představiteli rezortu a pomohl problém řešit. Jde jen o vůli si uvědomit fakta a ne pouze kritizovat za každou cenu.

František Dobšík
předseda ČMOS PŠ


Praha, 28. listopadu 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo v závěru letošního roku na navýšení platů ve školství 1,9 mld. korun, peníze na zvýšení platů od listopadu jsou dostatečné. Celkem letos dostaly kraje na platy pedagogů a nepedagogů o téměř 9 mld. korun více než v roce 2016. Po jednání se zástupci školských odborů krajských úřadů to řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech.

Na navýšení učitelských platů v listopadu a prosinci dostaly kraje v průměru 7 416 Kč na jeden pracovní úvazek, to znamená navýšení o 3 708 Kč/měsíc. Na platy nepedagogických pracovníků škol poslalo MŠMT do konce roku v průměru 3 110 Kč na jeden pracovní úvazek, tedy 1 555 Kč/měsíc. Nic tedy nebrání tomu, aby se učitelům zvýšil tarifní plat o 15 % a nepedagogickým pracovníkům škol o 10 %. Navýšení se poprvé projeví v prosincové výplatě.

Vláda rozhodovala o navýšení platů v době, kdy ještě nebyly známy přesné počty pracovníků školství v tomto školním roce. Statistiky se totiž každoročně sbírají k 30. září a zpracované jsou až v průběhu listopadu. Schválená částka na navýšení platů byla proto vypočítána na základě statistik z roku 2016. Protože v tomto školním roce vzrostl počet pracovníků školství o 7785 úvazků, byla původní výše dotace na platy krácena o 1,3 %. Tato částka představuje 25 milionů korun pro všech 14 krajů. V přepočtu na jednoho pedagoga to pak znamená snížení dotace o 49 Kč za měsíc, u nepedagoga pak 20 Kč za měsíc.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-navyseni-platu-poslalo-msmt-1...