Jednání podvýboru pro regionální školství (Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR)

Na programu jednání podvýboru ve středu 30. května 2018 byla reforma financování regionálního školství. Jednání podvýboru řídil předseda A. Staněk (ČSSD).

Přítomní poslanci a poslankyně: M. Výborný (KDU-ČSL), M. Rutová (ANO), M. Baxa, V. Klaus, J. Skopeček, Z. Majerová Zahradníková (ODS), F. Vácha (TOP 09), M. Ferienčík (Piráti), K. Valachová ( ČSSD). Jako hosté byli na jednání přítomni R. Plaga (ministr školství) a Z. Matušková (náměstkyně ekonomické sekce MŠMT), M. Bílková (ředitelka odboru Financování kapitol státního rozpočtu), K. Dvořák (Unie učňovských zařízení), P. Němeček (Asociace ředitelů ZŠ), J. Zajíček (CZESHA), F. Dobšík, M.Seidlová (školské odbory).

Ministr R. Plaga objasnil kroky, které ministerstvo připravuje pro postupný náběh reformy. Zdůraznil zásadní podmínky tzv. rozkrokování nového financování:

  • pokrytí překryvů v MŠ a provozní doby od 1. 1. 2019 (varianta navýšení republikového normativu nebo rozvojový program);
  • rozvojový program na pokrytí mezikrajových rozdílů od 1. 1. 2019;
  • zabezpečit možnost pokrytí PHmax rozvojovým programem od 1. 9. 2019.

Plný rozpis rozpočtu dle nového financování by byl nastaven od 1. 1. 2020.

Zástupkyně ministerstva financí M. Bílková potvrdila, že obě ministerstva vyjednávají objemy  finančních prostředků na jednotlivé kroky nového financování. Z debaty považuji za důležité zmínit dotaz poslance M. Ferienčíka ohledně tzv. kalkulačky na výpočet rozpočtu konkrétní školy. Ministr přislíbil, že tato aplikace bude nejpozději v polovině října letošního roku.

Poslanci prostřednictvím předsedy A. Staňka na návrh K. Valachové požádají MŠMT a MF o strukturovanou informaci o implementaci reformy financování s příslušnými objemy finančních prostředků, termínů a popisem opatření pro školy a školská zařízení. Upozornili na důležitou komunikaci se sociálními partnery, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv.

Mgr. F. Dobšík