Jednání Předsednictva ČMOS PŠ a porada předsedů OROS, KROS a profesních sekcí

Ve čtvrtek 24. 8. 2017 proběhne 15. schůze Předsednictva ČMOS PŠ. Následující den, pátek 25. 8. 2017, se v SOU gastronomie a podnikání uskuteční porada předsedů OROS, KROS a profesních sekcí.

Pozvánky na jednotlivé akce byly rozesílány 14. srpna 2017. Účast zvolených funkcionářů, popř. jejich zástupců, je nutná.