Jednání s ministryní Schillerovou

V pondělí 29. 4. se uskutečnilo úvodní  jednání vedení odborového  svazu  s ministryní financí A. Schillerovou o návrhu rámce rozpočtu na rok 2020 a přípravách střednědobých výhledů na roky 2021 a 2022.

Vedení svazu předložilo  požadavky na nárůst objemu finančních prostředků na platy pro pedagogické ve výši 15 %a nepedagogické pracovníky 10 %.  Paní ministryně deklarovala vůli ministerstva připravit naplnění  závazku z Prohlášení vlády, že v roce 2021 bude plat učitelů na úrovni  150  %  platu z roku 2017 s tím, že navýšení bude rozloženo do roku 2021. Poměr výše tarifních a ostatních složek platu je otázka další komunikace a toto ponechává v kompetenci vyjednávání sociálních partnerů s ministrem školství.

Mgr. František Dobšík
předseda ČMOS PŠ