Jednání s předsedou CZESHA

Ve středu 29. srpna 2018 vedení ČMOS PŠ jednalo s předsedou Unie CZESHA J. Zajíčkem. Vedení svazu informovalo předsedu CZESHA o jednání s vládou o výši objemu finančních prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků v roce 2019.

Další tématem jednání bylo naplnění doporučení Poslanecké sněmovny PČR vládě: zvýšit platy učitelů o 15 % a ostatních pracovníků ve školství o 10 % od září 2018. Společně jsme se shodli na nutnosti svolání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (malá školská tripartita) v termínu nejpozději do 19. 9. 2018, hlavním bodem jednání – návrh státního rozpočtu na rok 2019.

M. Seidlová