Jednání zástupců odborů s vládou o platech zaměstnanců

V pondělí 9. července pokračovalo druhý kolem jednání zástupců odborů s vládou o platech zaměstnanců ve veřejné sféře v roce 2019. Začíná se v podstatě od začátku, je nová koaliční vláda a ta se nejprve musí sjednotit na svém postupu. Posléze budou probíhat další kola jednání. MPSV do konce týdne má připravit materiál s variantnimi návrhy řešení. Materiál nejprve projedná vláda a následně budou pokračovat jednání s odbory.

Pro pedagogické pracovníky se v rozpočtu počítá s 15% nárůstem objemu finančních prostředků. Ostatní zaměstnanci jsou v jednání. Zástupci ČMOS PŠ upozornili na Programové prohlášení vlády, kde se počítá s nárůstem platů do roku 2021 jak pedagogických pracovníků, tak i nepedagogických. Má-li být prohlášení naplněno, pak 6 % pro nepedagogy je nedostačující. ČMOS PŠ požaduje 10 %. Dále jsme upozornili na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny ké státnímu  rozpočtu na rok 2018. Pan premiér společně s ministryní financí konstatovali, že v současné době nemají na naplnění tohto usnesení finanční prostředky, museli by sáhnout do rozpočtů ostatních rezortů. Další kolo jednání o platech je naplánováno na polovinu srpna, kdy už budou známy konkrétní parametry rozpočtu.

M. Seidlová