Konference představitelů zemí Visegrádu, Rumunska, Bulharska a Kypru

Dne 28. 3. 2019 proběhla v Budapešti konference zástupců odborových svazů ze zemí Visegrádskéčtyřky, Rumunska, Bulharska a Kypru. Konference se zúčastnila i evropská ředitelka ETUCE, SusanFlocken. Tuto akci organizoval maďarský odborový svaz PSZ (Pedagógusok Szakszervezete) upříležitosti oslav sto let svojí existence.

Delegáti jednotlivých svazů diskutovali o specifikách postavení zemí střední a východní Evropyv mezinárodních institucích jako je EI a ETUCE. V rámci diskuse se mluvilo o nutnosti užší spoluprácetěchto zemí, problémech, kterým jednotlivé svazy v současnosti čelí, a možnostech, jak řešit otázkyspojené s budováním kapacit členské základny svazů.

Susan Flocken promluvila o nutnosti spolupráce v rámci ETUCE a o probíhajících projektech akampaních ETUCE.

Na závěr jednání maďarský svaz PSZ podepsal dohodu o vzájemné spolupráci se slovenským svazemOZPŠaV, s bulharským svazem SEB, rumunským svazem FSLI a kyperským svazem KTOS. ZástupcůmPolska a České republiky byl předán návrh této dohody, aby jej příslušné orgány svazů těchto zemímohly schválit a následně podepsat.

29.3. 2019 Gabriela Tlapová