Konzulatace sociálních partnerů k minimálním mzdám v Evropě

ETUC zveřejnila finální verzi svého vstupu do první fáze konzultace sociálních partnerů k minimálním mzdám v Evropě. Dokument byl několikrát diskutován ve Výkonném výboru ETUC, ve Výboru ETUC pro koordinaci kolektivního vyjednávání a mezd a i na dalších fórech.

Tento dokument je kompromisem, který by mohl být akceptovatelný pro všechny členské organizace ETUC.Proces schválení tohoto společného dokumentu/vstupu probíhá v ETUC písemnou formou (pro schválení je nutná dvoutřetinová většina) a termín schvalování je 21. 2. 2020.Pro schválení tohoto dokumentu bude hlasovat i ČMKOS. ČMOS PŠ se toho schvalování bude účastnit prostřednictvím ETUCE, která je rovněž členem ETUC.