Mimořádné jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (malá školská tripartita)

Na úterý 24. 9. 2019 od 10:30h svolává ministr R. Plaga mimořádné jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (malá školská tripartita).

Jednat budeme o odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků v regionálním školství v roce 2020 . Náš požadavek na rok 2020 trvá - navýšení objemu prostředků na platy 15 % pro pedagogické a 10 % pro nepedagogické pracovníky. Tarifní tabulku pedagogických pracovníků zvýšit o 10 % ve všech stupních a třídách.

Více v příloze.