Mimořádné jednání tripartity

V pátek 14. září 2018 se uskutečnilo mimořádné jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tzv. velké tripartity) k návrhu státního rozpočtu na rok 2019.

Vládní stranou bylo potvrzeno, že kapitola školství se zvýší o 28,6 mld Kč v roce 2019. V této částce je zahrnuto se školskými odbory dohodnuté navýšení platů o 15 % pro pedagogy a 10 % pro nepedagogy. Dále jsou zajištěny finanční prostředky na překryvy učitelek v mateřských školách, na inkluzi, na nové výkony, na posílení výdajů speciálních škol, na spuštění reformy financování regionálního školství, na navýšení pro vysoké školy. Ministryně financí A. Schillerová akceptovala i požadavek odborů, aby  tyto nárůsty se promítly do střednědobých výhledů státního rozpočtu v kapitole školství na roky 2020 a 2021. Tento  krok  potvrzuje naplňování vládního prohlášení, že školství je prioritou této vlády.

Zákon o státním rozpočtu bude vláda schvalovat na svém zasedání v úterý 19. 9. 2018, následně bude zákon postoupen Poslanecké sněmovně. Projednávání v parlamentu bude probíhat v průběhu podzimních měsíců. Na středu 20. 9. svolal ministr školství R. Plaga zasedání tzv. malé školské tripartity, kde se zástupci ministerstev, odborů a zaměstnavatelů budou problematikou státního rozpočtu zabývat.

F. Dobšík