MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům

MŠMT zveřejnilo rozpisový dopis krajským úřadům, jehož součástí je:

1) Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2019 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků.
2) Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019.

Součástí materiálu je výše republikových normativů pro rok 2019.
Krajské úřady provedou rozpis přímých výdajů na rok 2019 pro jednotlivé školy nejpozději do 21. března 2019 na základě krajských normativů.
Úpravy tohoto normativního rozpisu („dohodovací řízení“) provedou KÚ nejpozději do 23. 4. 2019.