Na 4. schůzi PS PČR schválen návrh státního rozpočtu

V úterý 19. prosince proběhlo na 4. jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schválení návrhu státního rozpočtu.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení (souhlas).

Sněmovna také podpořila návrh doprovodného usnesení k rozpočtu, které nebádá vládu k opakovanému zvyšování investic do vzdělávání a zvýšování platů učitelů i neučitelů znovu od 1.9.2018. Doprovodné usnesení v podobě Usnesení č. 15 Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ke stažení pod článkem níže.

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=2

Zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=133035