Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Vláda dnes na svém ranním jednání schválila Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády – tarifní tabulky.

Tarifní tabulka č. 1 , která se týká nepedagogických pracovníků je plošně navýšena o 5 %, tabulka pro pedagogické pracovníky plošně o 10 %. Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky, která byla v připomínkovém řízení (vložený pátý stupeň ) neprošla pro zamítavé stanovisko MŠMT a MF.  Nemění to nic na tom, že dohoda, která byla mezi odbory a vládou – navýšení 10 % do tarifů, 5 % do nadtarifní složky platu pro pedagogické pracovníky a 5 % do tarifní a 5 % do nadtarifní složky platu  pro nepedagogické pracovníky je plně zabezpečena v návrhu rozpočtu na rok 2019, jak jsme vás již informovali.

F. Dobšík

Sbírka zákonů s platovými tabulkami je k dispozici Ke stažení/Legislativa.