Newsletter OECD

OECD vydala newsletter se zaměřením na učitelskou profesi. Newsletter obsahuje následující příspěvky:

  1. Výzkum zabývající se „well-beingem“ studentů. Podle údajů PISA 2015 je u náctiletých studentů běžná úzkost spojená se školní docházkou a školními povinnostmi.
  2. Příspěvek související s kampaní OECD nazvanou „Já jsem budoucnost práce“, která se zabývá debatou na téma digitalizace a budoucnost práce. Podle sebraných údajů učitelé cítí, že mají nedostatečné dovednosti v oblasti digitálních technologií a uvítali by na toto téma více školení.
  3. Studie OECD pojednávající o tom, jak připravit studenty na složitost globální společnosti.
  4. Shrnutí témat z Mezinárodního fóra učitelů v Bratislavě.
  5. Tabulka z výzkumu TALIS, která ukazuje, jak by peníze určené pro školství investovali sami učitelé.

Více najdete v odkazu:

http://newsletter.oecd.org/q/1HTyjIkJl4lmFw1KrZdWc/wv