Novela zákona o pedagogických pracovnících nebyla pouze o kariérním řádu

Je škoda, že novela o pedagogických pracovnících spadla pod stůl. Novela zákona se nezabývala pouze kariérním řádem. Řešila řadu problémů, na které jsme dlouhodobě upozorňovali.

Například vymezení nadúvazkových hodin s tím, že hodiny strávené s žáky na akcí pořádaných mimo budovu školy např. exkurze, soutěže, výlety aj., budou považovány jako výkon přímé vyučovací povinnosti. Obsahovala i určení okruhu prací, kdy pedagog musí být na pracovišti v době pracích souvisejících. Odpadly by tak dotazy kolegů na právníky, jestli ta či ona hodina má být uznána jako výkon práce či jako práce související nebo zda musí setrvávat na pracovišti v čase, kdy se připravuje na vyučování, vzdělává se aj.

Nekoná se zvýšení příplatku za třídnictví, uvádějící učitelé nedostanou avizovanou odměnu ze zákona. Pokud ji dostanou, tak v rámci nenárokových složek platu z rozpočtu školy z prostředků všech zaměstnanců, tzv. půjde to z kapes ostatních. Obtížně se budou prosazovat snížené úvazky výchovných poradců, metodiků prevence. Nebude dána možnost rozšiřování dalších specializačních činností, které již ve školách jsou, s nárokem na finanční prostředky.

Poslanci novelu zákona neschválili, dle mého názoru to bylo silně politické rozhodnutí.

ČMOS PŠ bude usilovat o zlepšení podmínek, která novela měla řešit. A dál budeme pokračovat ve vyjednávání o platech na rok 2018 a roky další. Naším cílem je pro rok 2018 navýšit platy pedagogických pracovníků v průměru o 15 %, v následujících letech zvyšovat jejich platy tak, aby v roce 2020 dosahoval plat 130 % průměrného platu v ČR. Chceme, aby byly naplněny sliby politiků. Pokud jednání nepovedou k akceptování našich požadavků jsme připraveni využít všech prostředků k dosažení našeho cíl.

Mgr. Markéta Seidlová
místopředsedkyně ČMOS PŠ