Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018

Dne 21. června 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018.

Vedle pana premiéra a předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky se jednání zúčastnili zástupci MPSV ČR – 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa a JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro řízení sekce legislativy, ministr financí Ing. Ivan Pilný, Ing. Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, a MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, předseda KDU-ČSL. Delegaci odborů vedl pan Josef Středula, předseda ČMKOS, a dále vyjednávali Bc. Pavel Bednář, předseda OS státních orgánů a organizací, Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče, Mgr. František Dobšík, předseda ČMOS pracovníků školství, PhDr. Anna Machová, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody, pan Jiří Jílek, místopředseda OS hasičů, a Ing. Martin Fassmann, vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2018.

Předseda vlády nejprve zdůraznil, že toto setkání navazuje na jednání z 26. 4. 2017, a popsal události, které Vláda ČR od citované schůzky učinila ve prospěch odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru – zvýšení platových tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáků z povolání a též změna Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (rušení a slučování některých platových tabulek). Toto vyjednávání má vztah a dopady na budoucí státní rozpočet pro rok 2018 a možná i pro stávající pro rok 2017.

Představitelé odborů zdůraznili, že vítají citované změny, které Vláda ČR učinila ve prospěch odměňování některých zaměstnanců ve veřejném sektoru. Odbory již v minulosti navrhovaly, aby MPSV předložilo nový systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách. Delegace odborů opět zopakovala svůj požadavek z minulého jednání, a to navýšení platových tarifů o 10 % od září 2017. Nejzazší termín pro zvýšení platových tarifů je pro odbory 1. listopad tohoto roku.

Ministr financí uvedl, že vítá změny, které již v tomto roce Vláda ČR provedla. Navrhované změny mají dopad do stávajícího státního rozpočtu a na vládní rozpočtovou rezervu. Vládní kasa je prázdná, nicméně je připraven jednat o zvýšení platů od 1. 11. 2017. Předseda hnutí ANO potvrdil slova ministra financí a předseda KDU-ČSL konstatoval, že mu nevadí diferencovaný přístup navyšování platů ve veřejném sektoru, např. že platy pedagogů porostou rychleji.

Zástupci MPSV uvedli, že je připravován nový systém odměňování a že je zpracován materiál možného zvýšení platů zaměstnancům státní a veřejné správy, který nastiňuje i diferencované zvýšení.

Předseda Vlády ČR závěrem shrnul diskuzi – vláda je limitovaná rozpočtovými pravidly, navýšení platů by bylo možné až od 1. 11. 2017, a to plošně nebo diferencovaně o 8 % až 10 %., u pedagogů o 12-15 %. MPSV předloží odborům k připomínkování podklady, které variantně představí návrhy Vlády ČR ke zvýšení platů.

Obě strany se shodly, že další jednání se uskuteční v průběhu měsíce července a že je v zájmu Vlády ČR a představitelů odborů se na tomto setkání dohodnout o konečné podobě.

V Praze dne 21. června 2017.

Bc. Pavel Bednář
mluvčí OS RoPo