Onlinový kurz týkající se občanské výuky a lidských práv

ETUCE, EFEE a ESHA oznamují, že registrace do onlinového kurzu Občanskou výchovou a vzděláváním  o lidských právech pro docílení změny je právě zahájena. Kurz je zcela zdarma.

Kurz bude trvat šest týdnů od 29. 4. do 9. 6. 2019 a nabízí učitelům, ředitelům škol a dalším pedagogickým pracovníkům a zaměstnavatelům v sektoru vzdělávání příležitost, jak získat znalosti a dovednosti ve výuce občanské výchovy, lidských práv a inkluzivního vzdělávání.

Kurz je připraven v anglické a francouzské jazykové verzi a nabízí asi 30 hodin aktivního učení pomocí textů, videa, diskusí, práce ve skupině, tzv. role plays a kvízů.

Tento kurz má za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání, demokratické občanství a lidská práva pomocí porozumění klíčovým definicím, kontextu a obsahu vzdělávání zaměřeného na lidská práva. Kurz bude také analyzovat existující a nové praktiky výukových stylů, přístupů a metod. Tento kurz je spuštěn v rámci projektu EU CONVINCE, na kterém se podílejí tři výše zmíněné organizace.

Kurz obsahuje tři moduly:

Module 1

Zaměření je na mezinárodní a regionální definice a rámec týkající se výuky lidských práv.

Module 2

Zkoumají se specifické kontexty a témata pokrývající řadu oblastí (např. práva zdravotně postižených a migrace), stejně jako aspekty, které se váží k inkluzivnímu vzdělávání (např. inkluze minorit nebo preventivní role inkluzivního vzdělávání proti extremismu a násilí).

Module 3

Zaměření je na principy celé školy a přístupu ke vzdělávání postaveném na právech. Konkrétně tento model zdůrazňuje potřebu participačního managementu celé školní komunity, což v sobě zahrnuje reakci na potřeby studentů, pedagogických pracovníků a širší komunity, tedy nejen zaměření na školní vzdělávací plány, ale na celé vzdělávací prostředí.

Celý kurz je koordinován Světový campusem pro lidská práva (Global Campus of Human Rights) a je vyučován akademickými pracovníky a specialisty z různých institucí a oborů. Výčet zúčastněných odborníků obsahuje jména jako: Prof. Léonce Bekemans, University of Padova; Prof. Florence Bénoit-Rohmer, University of Strasbourg; Prof. Paolo de Stefani, University of Padova; Prof. Anja Mihr, OSCE Academy v Biškeku; Prof. Manfred Nowak, Světový campus pro lidská práva.

Zápis do kurzu probíhá zdarma a je dostupný od 25. 3. do 19. 5. 2019.

Zápis je možný skrze odkaz:

https://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=28772&N=1022&L=4287&F=H

Více informací najdete v odkazu:

https://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=28772&N=1022&L=4288&F=H

Více informací o projektu EU CONVINCE najdete v odkazu:

https://news.ei-ie.org/interspire/link.php?M=28772&N=1022&L=3799&F=H