Ošetřování člena rodiny a překážka v práci při zrušení výuky

Informace vedení svazu o právních důsledcích zavírání škol (i mateřských)

Vedení ČMOS v uplynulém týdnu prostřednictvím médií upozornilo na důsledky rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která rozhodla uzavřít školy vyjma mateřských škol. Upozornilo na zvýšená rizika šíření koronaviru právě v těchto zařízeních, i na nesoulad s poskytnutím OČR (ošetřování člena rodiny) rodičům dětí mladšího školního věku, kdy školy byly uzavřeny rozhodnutím rady státu a mateřské školy zřizovatelem. MPSV tuto záležitost sjednotilo. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. Bude-li důsledkem současných opatření uzavření i zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

Ministr školství reagoval zveřejněním informace na webových stránkách MŠMT s doporučením omezit nebo přerušit provoz mateřských škol po dohodě zřizovatelem, přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol. Podle našich informací řada zřizovatelů po dohodě s řediteli MŠ k uzavření mateřských škol však již  přistoupila.

V úterý po vyhlášení uzavření škol jsme na našich stránkách zveřejnili stanovisko právníků k překážkám v práci na straně zaměstnavatele:

Nepřiděluje-li zaměstnavatel zaměstnancům z důvodu zrušení výuky práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Po dobu trvání této překážky má zaměstnanec nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku. To platí jak pro pedagogické pracovníky, tak pro provozní zaměstnance.

Primárně ředitel školy přiděluje v souladu s ustanovením § 22 a odst. 2 zákona o pedagogických zaměstnancích zaměstnancům práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office.

S ohledem na veřejnou ochranu zdraví a na usnesení vlády ze dne 15.3.2020 je doporučeno zaměstnavatelům využít home office, pokud to provoz umožní. Jsme přesvědčeni, že právě ve školství lze tuto možnost výkonu práce plně využít. Vyzýváme ředitele škol, aby jen v nejnutnějších případech požadovali přítomnost zaměstnanců na pracovišti.

Další informace viz: MPSV předloží vládě ošetřovné pro děti do 15 let, po celou dobu uzavření škol a i pro OSVČ (celé stanovisko ministerstva včetně tiskové zprávy naleznete na webu ministerstva na adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-predlozi-vlade-osetrovne-pro-deti-do-15-let-po-celou-dobu-uzavreni-skol-a-i-pro-i-osvc)