Platy ve veřejných službách na rok 2020

Dnes 27. 5. proběhlo mimořádné zasedání pléna tripartity. Jediný bod – platy ve veřejných službách na rok 2020.

Další informace: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mf-navrhuje-zvysit-plat-ucitelum-o-10-a-ostatnim-o-2-/1760677

Za odborové svazy ve veřejných službách se zúčastnili: D. Žitníková (zdravotníci), F. Dobšík a P. Bednář (státní orgány).

Delegaci odborů vedl předseda ČMKOS J. Středula.

Ministryně financí A. Schillerová představila základní makroekonomickou predikci (zpomalení růstu HDP na 2,4 %), připomněla vliv Brexitu na ekonomiku, předpoklad inflace (2019 predikce 3,2 %, v roce 2020 predikce 1,6 %), nezaměstnanost v roce 2020 asi 2,2 %.

Vláda již rozhodla o zvýšení rodičovského příspěvku (navíc 8,6 mld. Kč), zvýšení důchodů (37 mld. Kč), valorizační příspěvek obcím na 5 % (navíc 11 mld. Kč).

Zmínila historii zvyšování platů:

  • 2013 až 2020 (již je započítán níže uvedený návrh na rok 2020) – zvýšení platů ve veřejném sektoru celkem o 57 %
  • 2013 až 2020 – zvýšení platů příslušníkům bezpečnostních sborů o 53 %
  • 2013 až 2021 (dodržení slibu) – zvýšení platů učitelům o 74 %.

Od roku 2016 se rozevřely nůžky mezi soukromým a veřejným sektorem. V roce 2018 měl soukromý sektor průměrnou mzdu 33.321 Kč, veřejný sektor průměrný plat 35.427 Kč.

Ministerstvo financí navrhuje navýšit platy ve veřejných službách a správě (vyjma učitelů a nepedagogických pracovníků) o 2 %. Dále se navrhuje navýšení o 10 % objemu na platy učitelům v roce 2020, následně o 9 % v roce 2021, čímž vláda dodrží závazek z vládního prohlášení zvýšení na 150 % ze základny roku 2017).

Požadavek MF na snižování provozních výdajů jednotlivých resortů včetně snižování počtu státních zaměstnanců (10% snížení počtu zaměstnanců považuje za reálné). Opět zmínila, že na jednoho vedoucího je v průměru 5 zaměstnanců. Toto snižování se netýká regionálního školství.

Odbory konstatovaly, že je to první informace a že jsou připraveny co nejdříve k vyjednávání. Představily ústy předsedy ČMKOS návrh odborů:

  • 8 % všem ve veřejných službách a správě do tarifů
  • 15 % učitelům a 10 % nepedagogickým pracovníkům
  • zrušení tabulky č. 1 NV č. 341/2017 Sb.

Strana zaměstnavatelů jednoznačně podpořila růst platů pouze o 2 %. Deklarovala podporu dodržení slibu navýšení platů ve školství a vyzvala k redukci státních zaměstnanců.

Ministryně financí na závěr konstatovala, že nemá kam ustoupit!

Další porada zástupců odborových svazů ve veřejných službách je svolána na 5. 6. O propočtech ve vztahu k našim požadavkům vás budeme informovat následně po konzultaci s makroekonomy ČMKOS.

Se srdečným pozdravem
František Dobšík