Poděkování za příspěvky do ankety týkající se evropského semestru

Dne 8. 11. 2018 proběhlo setkání mezi zástupci Evropské komise a ČMOS PŠ.  Jednalo se o schůzku v rámci evropského semestru.

Zástupci generálního ředitelství pro zaměstnanost a generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu přijeli do Prahy v rámci tzv. fact finding mission, neboli za účelem sběru dat pro vypracování zprávy o stavu hospodářství v daném členském státu, která se posléze stane základem pro dokument obsahující doporučení reforem a legislativních kroků zadaných jednotlivému členskému státu Evropskou komisí.

ČMOS PŠ byl na schůzku pozván jako zástupce sociálních partnerů a jako členská organizace ETUCE.

Pan předseda Mgr. František Dobšík by chtěl poděkovat všem členům ČMOS PŠ a jejich kolegům, kteří přispěli svými podněty do ankety vyhlášené s ohledem na tuto schůzku.