Polští učitelé stávkují

Dne 8. 4. 2019 vyhlásili polští odboráři stávku. Na vyhlášené stávce se podílejí společně tři odborové svazy ZNP, Solidarność a Forum poté, co neúspěšně od pondělí 25. 3. 2019 vyjednávali s vládou o navýšení platů ve školství.

Stávka je vyhlášená od 8. 4. 2019 a bude pokračovat do odvolání. V měsících dubnu a květnu mají v polských školách probíhat zkoušky. Pokračující stávka by tedy případně mohla ohrozit jejich průběh. Stávka má mezi učiteli velkou podporu a zapojit by se do ní podle informací odborů mělo 80 – 90% škol.

Důvodem ke stávce je výše platů ve školství. Vláda sice přislíbila uspíšení v plánovaném navýšení platů a slíbila pětiprocentní nárůst, ale na tuto částku nechtějí přistoupit polští odboráři.

Podle vlády je průměrný plat plně kvalifikovaného učitele s praxí 5600 polských zlotých měsíčně1. To ovšem neodpovídá realitě. Toto číslo se týká jen úzké skupiny učitelů (učitelů s nejvyšším kvalifikačním stupněm a nejdelší praxí), neboť těchto učitelů je jen určité procento z celku, a navíc jsou do částky započítány i nadtarifní složky platu. Průměrný plat polského učitele by tak odpovídal spíše částce 4 500 polských zlotých měsíčně, což odpovídá zhruba 27 000 Kč. Nicméně i toto je číslo, na které většina učitelů v Polsku nedosáhne. Opět se jedná o průměrnou částku zahrnující i nadtarifní složky.

Kolik tedy učitelé v Polsku berou? V Polsku jsou učitelé a jejich platy rozděleni podle toho, jaké úrovně kvalifikace a praxe dosáhli. Nástupní tarifní složka začínajícího učitele bez praxe a tarifní složka plně kvalifikovaného učitele s praxí se pohybuje od 2 538 – 3483 polských zlotých měsíčně. Plat začínajícího učitele je tak nižší než plat pokladní v Lidlu.

Polská vláda navrhla postupně trojfázově zvýšit platy ve školství celkem o 15 %. První zvýšení mělo být v dubnu 2018, druhé v lednu 2019 a třetí v lednu 2020. Problémem ale je, že navyšování je počítáno oproti platům z března 2018. Učitelé s nejvyšší kvalifikací a praxí by tak dostali přidáno 400 polských zlotých, zatímco začínající učitelé jen 200 polských zlotých. To je ale částka, která nepokryje ani míru inflace.

Podle odborů by platy ve školství měly vzrůst mnohem více. Odborový svaz ZNP požadoval původně, aby průměrný plat učitelů vzrostl o 1 000 zlotých (tedy asi o 6 000 Kč). Nárůst platů by se měl týkat všech učitelů bez ohledu na praxi a kariérní stupeň.  Nicméně po pondělním a úterním jednání s vládou ve dnech 1. a 2. 4. 2019 byli polští odboráři ochotni udělat ústupek a původně plánovaných 1000 snížit na 720 – 990 zlotých odstupňovaných podle kariérního stupně učitele. Odbory se tímto ústupkem snažili plánované stávce předejít. K dohodě ale nedošlo a proto od 8. 4. 2019 učitelé v Polsku stávkují.

ČMOS PŠ vyjadřuje solidaritu polským kolegům.

_________________________________________________

1 Toto číslo a všechna ostatní čísla v článku jsou udána brutto.