Porada zástupců MŠMT a zástupců krajů

V pondělí 17. září 2018 se uskutečnila porada zástupců MŠMT a vedoucích ekonomů odborů školství krajských úřadů. Náměstkyně ministra Z. Matušková informovala o návrhu rozpočtu Rgš kapitoly školství pro rok 2019.

V návrhu rozpočtu je zohledněno:

  1. růst výkonů šk.r. 2018/2019 oproti šk.r. 2017/2018,
  2. růst platů pedagogických  a nepedagogických pracovníků,
  3. podpora společného financování,
  4. postupný náběh reformy financování – vyrovnání mezikrajových rozdílů, překryv učitelů MŠ včetně  případného rozšíření provozní doby, podpora dělení  v ZŠ, SŠ (PHMax).

Vedoucí oddělení normativního financování a financování PŘO H. Pluskalová informovala o úpravách rozpočtů krajů do 17. 9. 2018 včetně financování společného vzdělávání. Na základě žádostí KÚ byl zvýšen limit počtu zaměstnanců o 2137. Poslední úprava rozpočtu z titulu podpůrných opatření bude na základě výkazů za září, od října budou kompenzovány z rezervy krajů.

Dále se projednávala reforma financování RgŠ od 1. 1. 2020. V průběhu roku 2019 bude zajištěn postupný náběh reformy rozvojovým programem (RP) – vyrovnání mezikrajových rozdílů, překryv učitelek  MŠ a od 1. 9. PHMax ZŠ a SŠ. Cílem RP je zlepšovat odměňování pedagogů MŠ, ZŠ, SŠ a ŠD tak, aby byly eliminovány neodůvodněné mezikrajové rozdíly.

F. Dobšík