Pracovní porada MŠMT a OŠ KÚ

Ve čtvrtek 15. února proběhla pracovní porada ekonomické sekce MŠMT s ekonomy odborů školství KÚ a magistrátu hl. m. Prahy.

Hlavními tématy jednání byly:

  1. rekapitulace rozpočtového roku 2017 – úpravy rozpočtu krajů v průběhu roku, společné vzdělávání
  2. rok 2018 – rozpis rozpočtu na rok 2018, úpravy rozpočtu  krajů v průběhu roku, plán rozvojových programů v roce 2018, financování společného vzdělávání
  3. diskuze.

Rozpis rozpočtu na KÚ v roce 2018 zohledňuje plné pokrytí nárůstu výkonů, zvýšení platových tarifů pro nepedagogy o 10 % (od 1. 7. 2017), zvýšení platových tarifů pro pedagogy o 15 % a pro nepedagogy o 10 % (od 1. 11. 2017), zvýšení mzdových prostředků pro pedagogy v domovech mládeže v souvislosti s novelou vyhlášky č.108/2005Sb. Ministerstvo rozhodlo o snížení republikových normativů 2017 z titulu financování společného vzdělávání prostřednictvím podpůrných opatření, kdy financování přechází z republikových normativů na podpůrná opatření.

S diskuze vyplynulo, že největší problém rozpočtu 2018 je právě plné zajištění financování společného vzdělávání. Kraje upozorňují, že přidělený rozpočet nepokryje všechny náklady. V případě nedostatku finančních prostředků budou muset zapojit zdroje z oblasti platů. Proti tomu jsme ostře vystoupili. Není možné, aby nedostek peněz byl řešen na úkor nenárokových složek zaměstnanců škol a školských zařízení. 

M. Seidlová