Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

MŠMT ve spolupráci s právním oddělením ČMOS PŠ vytvořilo právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů můžete níže, stejně jako kopii dopisu náměstka MŠMT PhDr. Jindřicha Fryče k právnímu výkladu zaslaný předsedovi ČMOS PŠ F. Dobšíkovi (PDF).