Právní výklad stávky, organizace stávky - doplnění ke stávce vyhlášenou na 6. 11. 2019

ČMOS PŠ zpracoval a školám rozeslal materiál „Právní výklad stávky, organizace stávky.“

K tomu doplňujeme: Zvláštním případem stávky je stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy (§16 a násl. zákona č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání) Stávka vyhlášená na 6. 11. 2019 není tímto případem, jde o stávku jinou na níž plyne právo přímo z ústavy, a která není žádným zvláštním zákonem upravena. Při organizaci této stávky 6. 11. 2019 a při účasti na ní tedy zákon č. 2/1991 Sb. nelze uplatňovat a vyvozovat z něj jakékoliv povinnosti.