Připomínkové řízení - návrh Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

V příloze naleznete návrh Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Dále je v příloze důvodová zpráva. Jde o již  inzerovanou úpravu přímých pedagogických činností zástupců ředitelů škol a školských zařízení v souvislosti s reformou financování.

Vaše připomínky prosím zašlete na adresu faflikova.zuzana@cmkos.cz do 2. 3. 2020.

Velmi děkujeme za spolupráci.