Pro přijetí na střední školu musí být stanovena jasná bodová hranice, říká hejtman Netolický

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se v pátek dopoledne sešel v Ústí nad Orlicí se zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Mezi základní hejtmanská témata patřila především problematika rekonkurzů ředitelů středních škol, jednotné přijímací zkoušky či záležitosti spojené s investiční činností kraje.

Tématem, které hejtman se zástupci odborů také otevřel, byl návrh, jak by mohlo vypadat bodování při přijímacích zkouškách na střední školy. „Stanovení minimální bodové hranice pro přijetí do maturitních oborů je jedním z požadavků Asociace krajů a já jsem jednoznačným zastáncem tohoto postupu. Pan ministr Plaga slíbil, že se tím bude ministerstvo školství zabývat a hranici stanoví. Pro studenty se rozhodně nejedná o žádné trauma. Vyžaduje to pouze přípravu a zodpovědný přístup k přijímacím zkouškám. Ostatně v našem kraje byly jednotné přijímací zkoušky na střední školy nastaveny již před několika lety a to bez ohledu na zbytek republiky,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Ten s představiteli odborů debatoval také o uskutečněných rekonkurzech na pozice ředitelů škol. „Ačkoliv jsem se při ohlášení rekonkurzů ihned po nástupu nové krajské samosprávy setkal s nechápavými reakcemi, a to samozřejmě především ze strany ředitelů, tak se po absolvování největší vlny, kdy jsme vypsali celkem 46 konkurzních řízení, prokazuje, že to byl jediný správný krok. I přesto, že valná většina ředitelů svoji pozici obhájila, museli nás přesvědčit o dalších plánech pro rozvoj školy. Rozhodně se tak nelze říci, že by se jednalo o automatické potvrzení ve funkci,“ sdělil hejtman Netolický.

Tématem setkání byla také problematika investiční činnosti kraje. „I přesto, že v současné době máme finanční zdroje na investice do našich škol a školských zařízení, tak se stejně jako řada dalších potýkáme s nedostatečnou kapacitou stavebního trhu a projektantů. Není proto výjimkou, že se nám do výběrového řízení přihlásí jeden uchazeč. Někdy je dokonce nutné výběrová řízení opakovat,“ řekl hejtman.