Problematika odborného vzdělávání se zaměřením na aktualizace RVP a záměry revizí RVP

Dne 29. 4. 2019 se konal seminář na revizi RVP. Byly pozvány zástupkyně NÚV paní PhDr. Olga Kofroňová, PhD., vedoucí oddělení pro koncepci kurikula NÚV a paní Ing. Zorka Husová, vedoucí oddělení pro odborné vzdělávání.