Republiková volební konference profesní sekce středních škol

Republiková volební konference profesní sekce středních škol se konala v pátek 7. 12. 2018 v Praze. Na konferenci byl, kromě volby delegátů na květnový VIII. sjezd ČMOS PŠ, představen rámec připravovaných revizí Rámcových vzdělávacích programů (RVP).  

Na programu byla volba delegátů za sekci na VIII. sjezd ČMOS PŠ v příštím roce. Účastníci ze všech krajů ČR zhodnotili činnost profesní sekce středních škol, diskutovali nad aktuálními informacemi vedení odborového svazu.

Konference se také zúčastnili  zástupci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) ředitel L. Martinec a náměstek sekce pro všeobecné vzdělávání J. Fidrmuc a představili rámec připravovaných revizí Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Sdělili, jak vše bude probíhat a co je cílem změn.

RVP má popisovat, co by žák měl umět – tedy jádro učiva, obnášející asi 70 % časového obsahu hodinové dotace pro předměty a pro vzdělávací oblasti. V oblasti všeobecně vzdělávacích předmětů bude jádro učiva společné pro všechny, zbývajících 30 % se ponechá na kreativitě škol. Očekávané výsledky učení budou v metodické části doplněny o doporučené způsoby hodnocení.

V roce 2019 se mají realizovat revize RVP středního odborného vzdělávání, kde je celkem 282 oborů. Bude projednáváno zrušení oborů C a J, obory E 2 a 3 leté se zachovají. V rámci revizí RVP středního odborného vzdělávání se počítá s prostupností vertikální (z oborů E do oborů H, z oborů H do oborů M a obráceně) i s prostupností horizontální (mezi jednotlivými obory skupiny oborů, např. v rámci oborů strojírenství).

Obory L0 – po ukončení pokusného ověřování proběhne vyhodnocení, (maturitní obor s výučním listem ve 3. ročníku). V oborech L5 nástavba, kde je největší neúspěšnost u maturitní zkoušky, se předpokládá omezení nástaveb.

Dále se počítá s cyklem setkání a kulatých stolů za účasti zástupců NÚV k revizím RVP, k jednotné závěrečné zkoušce, k MZ.

Ivana Přikrylová, předsedkyně profesní sekce SŠ