Rozvržení přímé pedagogické činnosti

Překážky na straně zaměstnance a rozvržení přímé pedagogické činnosti...

Otázka: Může zaměstnavatel změnit rozvržení přímé pedagogické činnosti tak, aby žádné vyučovací hodiny nepřipadaly na dobu překážky v práci na straně zaměstnance? Jde o přespočetné hodiny, odučí-li pedagog tuto přímou pedagogickou činnost jiný den v týdnu?

Odpověď:

Upozorňuji, že zaměstnavatel nemůže provést změnu rozvržení přímé pedagogické činnosti zpětně. Tyto změny lze provádět jen do budoucnosti. V případě takové „zpětné změny“ se rozsah přímé pedagogické činnost, který nebyl splněný z důvodu překážky v práci na straně zaměstnance (vyšetření u lékaře), pro účely posouzení výkonu přespočetných hodin za splněný považuje (§ 23 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů). Další hodiny přímé pedagogické činnosti, které byly „zpětnou změnou“ přesunuty na jiný den v týdnu by proto podle mého názoru již byly hodinami přespočetnými. Zaměstnanci by v uvedené situaci vznikl nárok na příplatek podle § 132 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce).

Byla-li ovšem změna rozvržení přímé pedagogické činnosti provedena předtím, než zaměstnanci vznikla překážka v práci, pak zaměstnanec žádné přespočetné hodiny nevykonal. Zaměstnanci totiž v takovém případě hodiny z důvodu překážky v práci neodpadly a přesunuté hodiny v rámci týdne byly vykonané jen do výše týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti.

Mgr. M. Kaplán