SDRUŽENÍ UČNOVSKÝCH ZAŘÍZENÍ - dopis

Stanovisko Sdružení účňovských zařízení k navýšení platů ve školství.

Viz. příloha: